Služby – Automotive

V oblasti automobilového průmyslu nabízíme tyto činnosti:

  • Zpracování zákaznické dokumentace. Zákaznické specifikace, 8D reporty, protokoly,…
  • Zpracování interní dokumentace kvality. Kontrolní plány, mapy měření, návodky, technická mema, studie způsobilosti, projektová dokumentace,…
  • Analýzy zmetkovitosti. Vytipování největších problémů procesu, např. analýza materiálové a procesní zmetkovitosti,…
  • Sledování účinnosti nápravných opatření. Ověření efektivity nápravných opatření.
  • Odběratelské kontroly. Kontroly u dodavatele, příp. kontrola kvality výrobků u zákazníka.
  • Návrhy na zlepšování kvality jednotlivých procesů. Detekce slabých míst na základě analýzy jednotlivých procesů a návrhy na jejich odstranění.
  • Návrhy na kontrolované položky u nově vyráběných dílů. Určení kontrolovaných položek, včetně metody a frekvence kontroly.
  • Analýzy v rámci interního procesu. Způsobilost procesů, efektivita kontrolních mechanizmů,…
  • Zprostředkování kalibrace měřidel