Služby

Společnost QA-TEC s.r.o. nabízí široký rozsah činností v oblasti automobilového a energetického průmyslu. Většina činností se vzájemně prolíná všemi průmyslovými odvětvími, proto je možné je aplikovat nejen na strojírenský průmysl.

Automobilý průmysl je rychle se rozvíjející oblast a zákaznické požadavky jsou stále náročnější. Z toho důvodu je důležité udržovat vysokou úroveň kontroly kvality a tu neustále zlepšovat.
Při zajišťování kvality v automobilovém průmyslu využíváme základní principy z ISO norem:
– ISO 9001
– ISO TS16949
– ISO 14001

Požadavky kladené na energetiku (zejména jadernou) jsou velmi přísné. Přísné v tom smyslu, že vedle požadavků kladených na běžná nejaderná zařízení musí být zohledněny limity a specifikace, které zajišťují kvalitu jaderných zařízení a které prakticky vylučují jejich selhání.

Při zajišťování kvality energetických jaderných zařízení uplaťňujeme mimo jiné požadavky z:
– atomového zákona
– vyhlášky č.132/2008
– vyhlášky č.309/2005

Pro konkrétní informace o nabízených službách klikněte na jednotlivá odvětví.