Služby – Automotive

V oblasti automobilového průmyslu nabízíme tyto činnosti:

– Zpracování zákaznické dokumentace
  Zákaznické specifikace, 8D reporty, protokoly, …

– Zpracování interní dokumentace kvality
  Kontrolní plány, mapy měření, návodky, technická mema, studie způsobilosti, projektová dokumentace…

– Analýzy zmetkovitosti
  Vytipování největších problémů procesu, např. analýza materiálové a procesní zmetkovitosti

– Sledování účinnosti nápravných opatření
  Ověření efektivity nápravných opatření

– Odběratelské kontroly
  Kontroly u dodavatele, příp. kontrola kvality výrobků u zákazníka

– Návrhy na zlepšování kvality jednotlivých procesů
  Detekce slabých míst na základě analýzy jednotlivých procesů a návrhy na jejich odstranění.

– Návrhy na kontrolované položky u nově vyráběných dílů
  Určení kontrolovaných položek, včetně metody a frekvence kontroly

– Analýzy v rámci interního procesu
  Způsobilost procesů, efektivita kontrolních mechanismů, …

– Zprostředkování kalibrace měřidel