Služby – Energetika

V oblasti energetického průmyslu nabízíme tyto činnosti:

– Odběratelské kontroly podle vyhlášky č.132/2008 a vyhlášky č.309/2005.
  Odběratelské kontroly jsou prováděny u dodavatele, kde je ověřován soulad s požadavky zákazníka.

– Zpracování interní dokumentace kvality
  Návodky na provádění jednotlivých kontrol, návodky na obsluhu měřících zařízení, …

– Vstupní kontrola dodaných dílů
  Na základě objednávky vyhodnotit, zda dodané výrobky splňují všechny požadavky.

– Zprostředkování kalibrace měřidel