Služby

Společnost QA-TEC s.r.o. nabízí široký rozsah činností v oblasti automobilového a energetického průmyslu. Většina činností se vzájemně prolíná všemi průmyslovými odvětvími, proto je možné je aplikovat nejen na strojírenský průmysl.

Automobilový průmysl je rychle se rozvíjející oblast a zákaznické požadavky jsou stále náročnější. Z toho důvodu je důležité udržovat vysokou úroveň kontroly kvality a tu neustále zlepšovat.

Při zajišťování kvality v automobilovém průmyslu využíváme základní principy z ISO norem:

  • ISO 9001
  • ISO TS 16949
  • ISO 14001

Požadavky kladené na energetiku (zejména jadernou) jsou velmi přísné. Přísné v tom smyslu, že vedle požadavků kladených na běžná nejaderná zařízení musí být zohledněny limity a specifikace, které zajišťují kvalitu jaderných zařízení a které prakticky vylučují jejich selhání.

Při zajišťování kvality energetických jaderných zařízení uplatňujeme mimo jiné požadavky z:

  • atomového zákona č.263/2016 Sb.,
  • vyhlášky č.408/2016 Sb.,
  • vyhlášky č.358/2016 Sb.

Pro konkrétní informace o nabízených službách klikněte na jednotlivá odvětví.